Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

 Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak

durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan

öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan

öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve

teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.

 

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini

imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt eder.

Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel

misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek

hizmetlerinden yararlanabilir. Kurumsal amacımız da  Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden söz konusu öğrenci ve personelin bütünüyle yararlanabilmenizi sağlamaktır.

 

Ek Hibe:

  • Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan

Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine

başvurabilirsiniz.

  • Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik

döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili

durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.

  • Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir? Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara

yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte:

uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim

materyalleri, refakatçi vb içerir.

  • Özel İhtiyaç Ek Hibesine Nasıl Başvurulur? Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olabilmemiz için Biruni Uluslararası İlişkiler Ofisine talebinizi iletiniz. İlgili başvuru için doldurulması gereken form ve sağlanması gereken ek bilgi-belgeler konusunda bilgi aldıktan sonra başvuruların eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Değerlendirme bu bilgiler ışığında Ulusal Ajans tarafından yapılacaktır.

 

  • Veri koruma: Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+

programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

 

Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi

İletişim Bilgileri:

intoffice@biruni.edu.tr

erasmus@biruni.edu.tr

Tel: 0212 444 8 276 Dahili Numaralarımız: 1104-1378

Avrupa Komisyonu Resmi İnternet Adresi:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Ulusal Ajans Resmi İnternet Adresi:

http://www.ua.gov.tr/

 

 

 

 

 

 For English:

 

Categories: Genel