2017-2018 ERASMUS+

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

16 ŞUBAT 2018, CUMA

GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR. 

(STAFF MOBILITY FOR STAFF TRAINING-STT)

Biruni Üniversitesi’nin Değerli İdari Personeli,

2017-2018 Akademik Yılı “Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği” başvuruları
16 Şubat 2018, Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Türk Ulusal Ajansı tarafından belirlenmiş ölçütler doğrultusunda, Rektörlüğümüzce görevlendirilen Seçim komisyonu, asil ve yedek listesi oluşturacak ve değerlendirme sonuçları int.biruni.edu.tr web sayfamızda ilan edilecektir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, gideceği kurumda seyahat günleri hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olmak koşuluyla Avrupa Birliğine üye ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan bir faaliyettir. Ancak Üniversitemiz, mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla hibe ödemesi yapılacak süreyi, en fazla 1 hafta (2-5 gün eğitim alma +2 gün gidiş-dönüş günleri olmak üzere maksimum 7 gün) olarak sınırlandırmıştır.

Bu faaliyet, Biruni Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü (UİO)/Erasmus Ofisi tarafından yürütülmektedir. 2017 Proje Yılı için Üniversitemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin yararlanabilmesi için, 2 gün seyahat ve maksimum 5 gün olmak üzere 1 haftalık faaliyetler hibelendirilecektir.

Faaliyete katılmak isteyen personelin, gideceği kurumla bireysel olarak iletişime geçmesi ve davet mektubu alması zorunludur; son başvuru tarihine kadar davet mektubu vermeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Buna ek olarak katılımcının, gideceği kurumun eğitim dilini bilmesi önerilmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

  • Başvuru Formu
  • Dil yeterlilik belgesi (varsa)
  • Özgeçmiş (CV)
  • Davet Mektubu (Ev sahibi kurumdan, antetli kağıda başvuru sahibi adına elektronik ortamda düzenlenmiş, imzalı ve mühürlü belgenin çıktısının alınması ve ofisimize sunulması yeterlidir.)
  • Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (Training Mobility Agreement): (hibe sonuçları açıklandıktan sonra teslim edilecektir.)

Başvuruların 16 Şubat 2018, Cuma günü mesai bitimine kadar erasmus@biruni.edu.tr  adresine e-posta ile ya da Genel Sekreterlik -1 katta bulunan Uluslararası İlişkiler Ofisine elden iletilmesi gerekmektedir. Geç ve eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 Üniversitemize tahsis edilen hibenin etkin bir şekilde kullanılması hedeflendiğinden, başvurular Türk Ulusal Ajans’ının önerileri doğrultusunda belirlenen kriterler kullanılarak, Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Başvuruların hibe değerlendirmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır:

  Kriter Açıklaması  

Kriter Puanı

TABAN PUAN +20
  1.      Programdan ilk kez yararlanma +10
2.      1 (bir) yıl kıdem sonrası her tamamlanan yıl için +5
3.      Gidilecek kurumdan alınan davet mektubu var ise +10
  4.      Erasmus programından daha önce faydalanmış ise -10
5.      Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel +10
  6.      Engelli personel ise +10
  7.      Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmiş olanlar -10

 

Dileyen personel, Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
Tablo-1
Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç 144
2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan 126
3. Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti 108
4. Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90

Tablo-2 Seyahat Gideri
“Mesafe Hesaplayıcı-Distance Calculator” kullanılarak hesaplanır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 km arası 20 €
100 – 499 km arası 180
500 – 1999 km arası 275
2000 – 2999 km arası 360
3000 – 3999 km arası 530
4000 – 7999 km arası 820
8000 km ve üzeri 1.300

 

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen süreye ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personel ile Üniversitemiz arasında imzalanacak sözleşmede yer alan toplam hibe miktarı, taraflarca onaylanmış eğitim programı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir.

Hareketlilikten faydalanacak personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitle yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %80’i oranında olur. Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen öğretim/eğitim programı, katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler, birlikte değerlendirilerek ikinci ödeme miktarı belirlenir. Verilecek günlük/haftalık hibe miktarı, gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre Çizelge 1’de belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Buna ek olarak, “Mesafe Hesaplayıcı” ile belirlenen tahmini seyahat mesafesine denk gelen ve tablo 2’de gösterilen seyahat gideri miktarı, personele seyahat masrafı olarak ödenecektir. Erasmus hibesinin tamamı, bütün işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına, yurtdışına gitmeden önce yatırılır.

Faaliyetin gerçekleşmediği ve eğitim alındığı belgelenemeyen günler için ya da iş planında veya katılım sertifikasında yararlanıcının gerekçesiz olarak 2 iş gününün altında bir süre eğitim aldığının belirlendiği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.  

Örnek günlük/Haftalık Harcırah Hesaplaması

Eğitim alma hareketliliği kapsamında Yunanistan, Atina’da 5 gün faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş ve dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı, faaliyet ve yolculuk günlerini kapsamaktadır.

Yunanistan’a tahsis edilen günlük hibe miktarı tablo 1’de görüldüğü üzere 126 Avro’dur. Bu durumda 7 gün için hibe miktarı: 126*7=882 € Bu miktara ek olarak ödenecek seyahat gideri şu şekilde hesaplanır: “Mesafe Hesaplayıcısını” kullanarak personelin, ikamet ettiği şehir ile faaliyet gerçekleştireceği şehir arasındaki mesafe hesaplanır. Bu durumda İstanbul-Atina arası mesafe 561.17 km’dir. 500-1999 km arası mesafelere verilecek seyahat giderinin 275 € olduğu görülebilir. Bu örnekte belirtilen personele toplamda verilecek hibe gündelik hibesi ile seyahat giderinin toplamı olan 882+275=1157 €’dur. Faaliyet öncesi yapılacak ön ödeme, bu hibenin %80’i olan 925€’ya karşılık gelmektedir.

 

Engelli Üniversite Personeli İçin Ek Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart Erasmus hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belge de eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu, formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

https://int.biruni.edu.tr/index.php/2017/09/14/erasmus-special-needs-support/

Seyahat Gideri Ödemeleri:

  • Şehir içi ulaşım karşılanmaz.
  • Uygun seyahat maliyeti seyahat mesafesine bağlıdır. Hesaplama, İstanbul’dan faaliyetin gerçekleşeceği şehre kadar olan mesafeyi kapsamaktadır. Arada yapılacak aktarmalar bu hesaba dâhil edilmeyecektir.
  • Seyahat edilecek ulaşım aracının kaçırılması, ertelenmesi vb. durumlardan doğabilecek ilave ücretler uygun gider olarak kabul edilmez.
  • Araç kiralama giderleri uygun gider olarak sayılmaz.

 

İyi günler dileklerimizle

Uluslararası İlişkiler/Erasmus Ofisi

erasmus@biruni.edu.tr / intoffice@biruni.edu.tr

 

Categories: Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir