Results for the 2018- 2019 Academic Year Erasmus+ Student Mobility for Studies Applications have been announced.

Results for the 2018- 2019 Academic Year Erasmus+ Student Mobility for Studies Applications have been announced.

2018-2019 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
SONUÇ DUYURUSU

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenim hareketliliğine başvuru yapan öğrencilerimizin değerlendirme ve seçim süreci, rektörlüğümüzce görevlendirilen “Öğrenim Değerlendirme ve Seçme Komisyonu”  tarafından tamamlanmıştır. Başvuru sonuçları aşağıdaki tabloda bildirilmektedir.

Öğrencilerin değerlendirilmesi ve seçim işlemi Türk Ulusal Ajansı tarafından belirlenen değerlendirme ölçütlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İlgili ölçütler aşağıdaki gibidir:

Akademik başarı düzeyi: %50
Dil Seviyesi: %50

Değerlendirme sürecinde başvuru evrakları 2018 Türk Ulusal Ajansı El Kitabı’na göre uygunluk kontrolünden (eligibility check) geçirilmiştir.

1-      Akademik Başarı Düzeyinin asgari 2,20/4.00 olması şartına göre “Uygun Olmayan” gruba giren başvurular bu aşamada değerlendirme dışı bırakılmıştır.

2-      Yabancı Dil Seviye Sınavında baraj puanı 60 puan olarak belirlenmiş olup, yeterli baraj puanını sağlayamayan öğrenciler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrencilerin,  Erasmus+ haklarından vazgeçtiklerine  ilişkin dilekçelerini en geç 25/05/2018 Cuma günü Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Kabul mektubu bulunmayan öğrencilerin hibe hakları başarı durumuna göre davet mektubu bulunan öğrenciye geçecektir.

Gidiş öncesi gerekli evrakların hazırlanması için hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimize oryantasyon programı düzenlenecektir.

İyi günler dileklerimizle, 
Uluslararası İlişkiler Ofisi     

Categories: Genel