ERASMUS INTERNSHIP4ALL STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

ERASMUS INTERNSHIP4ALL STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

For English Version, please click

 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

“Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.” (Ulusal Ajans Erasmus Yükseköğretim Hareketliliği Uygulama El Kitabı)

Internship4all staj konsorsiyumu kapsamında gerçekleştirilecek Erasmus Personel Hareketliliklerinin Konsorsiyum hedeflerine katkı sağlaması gerekmektedir. Başvuru yapmayı düşünen personelin Konsorsiyum hedeflerini incelemesi önem arz etmektedir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Konsorsiyum ortağı olan Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen akademik-idari personel

Ortak Yükseköğretim Kurumları (alfabetik sırada);

  • Altınbaş Üniversitesi
  • Biruni Üniversitesi
  • Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
  • Işık Üniversitesi
  • Maltepe Üniversitesi
  •  

ENGELLİ PERSONEL İÇİN EK DESTEK

Engelli akademik/idari personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları …vs.) mali destek sağlanabilmektedir (Hibe için talep edilen masrafların faturalandırılması gerekmektedir).

SON BAŞVURU TARİHİ

22.10.2019

BAŞVURU BELGELERİ

  1. Başvuru Formu (Form için tıklayınız)
  2. Başvuruda bulunan Personelin Amiri tarafından ve karşı kurum tarafından imzalanmış Eğitim Alma Anlaşması ( (İş Planı Formu için tıklayınız.)
  3. Kabul Mektubu (başvuru aşamasında e-mail yeterlidir.)

Başvuru belgeleri Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne şahsen teslim listesi doldurularak imza karşılığı teslim edilmelidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Bütün başvurular, her kurumun kendi onay süreçleri sonrasında Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından onaylanan değerlendirme kriterleri (kriterler için tıklayınız) çerçevesinde, Konsorsiyum Yerleştirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Değerlendirme kriterlerinde yer alan daha önce ziyaret edilen kurum ve ülke bilgileri için Konsorsiyum Temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

HAREKETLİLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİ (EV SAHİBİ) KURUMLAR

ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için kurumlararası anlaşma şartı aranmaz fakat isteyen personellerimiz kurumlararası anlaşmalı olduğumuz üniversitelere ulaşabilirler (anlaşmalı üniversiteler için lütfen tıklayınız).

HAREKETLİLİK SÜRELERİ – GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYET

Hareketlilik Faaliyetlerinin 28.02.2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Farklı bir tarih ve tarih değişiklikleri için kurumunuzun Konsorsiyum yetkilisi ile ayrıca iletişime geçebilirsiniz.

Ulusal Ajans tarafından, Personel hareketlilikleri için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

HİBE MİKTARLARI

Bu başvuru çağrısı kapsamında Erasmus Personel Hareketlilikleri için 3 gün faaliyet, 2 gün seyahat olmak üzere toplam 5 gün hibe tahsis edilmesi öngörülmekle birlikte, başvuru sayılarının az olması halinde hibelendirilecek günlerin artması (minimum 5, maksimum 7) söz konusu olabilir.

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen hayat pahalılığına göre Program Ülkeleri grupları ve günlük hibe miktarları;

Ülkeleri grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler                                                 Günlük Hibe Miktarları Günlük hibe miktarları
1. Grup Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,                                                            153 €

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €
2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,                       136 €

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €
3. Grup Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya,           119 €

Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119 €

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99  km arası 20 €
100 – 499 km arası 180 €
500 – 1999 km arası 275 €
2000 – 2999 km arası 360 €
3000 – 3999 km arası 530 €
4000 – 7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.500 €

HAREKETLİLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİ (EV SAHİBİ) KURUMLAR

ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için kurumlararası anlaşma şartı aranmaz fakat isteyen personellerimiz kurumlararası anlaşmalı olduğumuz üniversitelere ulaşabilirler (anlaşmalı üniversiteler için lütfen tıklayınız).

Başvuruda bulunan tüm adaylarımıza başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Konu ile ilgili sorularınızı erasmus@biruni.edu.tr adresimize iletebilirsiniz.

Categories: Genel