2019 Erasmus+ Staj ve 2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı/2019 Erasmus+ Traineeship and 2020 Erasmus+ Study Mobility Calls English Proficiency Exam

Sevgili Öğrencilerimiz,

2019 Erasmus+ Staj ve 2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliklerimize ilişkin Erasmus İngilizce Dil Yeterlilik Sınav detayları aşağıda yer almaktadır.

Sınav Tarihi: 12.03.2020

Sınav Saati (Yazılı): 10:00-12:00

Sınav Saati (Sözlü): Yazılı kısım bittikten sonra sözlü kısım olacaktır ve bu bölüm Yabancı Diller Bölümü tarafından sizlere bildirilecektir

Örnek Sınav için tıklayınız

Örnek Sınav Dinleme Dosyası için tıklayınız

Sınav Salonunu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Başarılar,

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Dear Students,

Please find detail information related to 2019 Erasmus+ Traineeship and 2020 Erasmus+ Study Mobility Calls, English Proficiency Exam.

Exam Date: 12.03.2020

Exam Time (Writing): 10.00-12.00

Exam Time (Speaking): After the written part is over, it will be an oral part and you will be informed by the Foreign Languages ​​Department.

Please click for sample exam: 12.03.2020

Please click for sample exam for listening file: 10.00-12.00

You will be informed about the Exam Hall.

Best,

International Relations Directorate

Categories: Genel