Erasmus+ Staff Mobility Results

Değerli Biruni Üniversitesi İdari Personeli,

Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu (Prof. Dr. Sevim SAVAŞER, Yrd.Doç.Dr. Elif Sibel ASLAN, Naciye SEYMENOĞLU TORPİL, Aysel ŞENYURT USTA) personel başvurularını incelemiş ve aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak puanlama yapılmıştır:

  1. Geçerli her başvuruya taban puan olarak +20 puan
  2. Üniversitemizde 1 (bir) yıl kıdem sonrası her tamamlanan yıl için +5 puan
  3. Personelin ilk kez faaliyete katılıyor olması halinde +5 puan
  4. Engelli personel (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) önceliklidir.
  5. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı fazla olana öncelik verilir.

 

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai saatine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilen belgeler esas alınmıştır.  Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi soyadı alfabetik olarak sıralanmıştır; aynı çizelgede belirtildiği gibi, eldeki kısıtlı hibe ile 7 aday hibelendirilmiştir.

“Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

Çizelge 1: 2016-2017 yılı için hesaplanan puanlar ile hibelenen personelin listesi

  ADI-SOYADI PUAN KARAR
1 Kübra AYDIN +20+5+5=30 Hibe 1
2 Serpil BÖCEK +20+5+5=30 Hibe 2
3 Gülşen CANBAY +20+5=25 Hibe 3
4 Nuran DEMİRTAŞ +20+5=25 Hibe 4
5 Selçuk ÖZÇELİK +20+5+5=30 Hibe 5
6 Sibel ÖZTÜRK +20+5+5=30 Hibe 6
7 Ali Cemre USTA +20+5+5=30

Hibe 7