Erasmus Staff Mobility

2016 – 2017 Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility For Staff Training-STT)

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, gideceği kurumda seyahat günleri hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olmak koşuluyla Avrupa Birliğine üye ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan bir faaliyettir. Ancak Üniversitemiz, mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla hibe ödemesi yapılacak süreyi, en fazla 1 hafta (2-5 gün eğitim alma +2 gün gidiş-dönüş günleri olmak üzere maksimum 7 gün) olarak sınırlandırmıştır.

Üniversitemizde 2016-2017 Akademik Yılı “Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği” başvuruları 27 Nisan – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Türk Ulusal Ajansı tarafından belirlenmiş ölçütler doğrultusunda, Rektörlüğümüzce görevlendirilen Seçim komisyonu, asil ve yedek listesi oluşturacak ve değerlendirme sonuçları int.biruni.edu.tr web sayfamızda ilan edilecektir.
Bu faaliyet, Biruni Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü (UİO)/Erasmus Ofisi tarafından yürütülmektedir. 2016-2017 Akademik Yılı için Üniversitemize Türk Ulusal Ajansı tarafından kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin yararlanabilmesi için, 2 gün seyahat ve maksimum 5 gün olmak üzere 1 haftalık faaliyetler hibelendirilecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler:
• Başvuru Formu (Başvuru formunu indirmek için tıklayınız)
• Dil yeterlilik belgesi (varsa)
• Personel Özgeçmişi (CV)
• Davet Mektubu (Ev sahibi kurumdan, antetli kağıda başvuru sahibi adına elektronik ortamda düzenlenmiş, imzalı ve mühürlü belgenin çıktısının alınması ve ofisimize sunulması yeterlidir.)
• Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (Training Mobility Agreement):
• Başvuruların 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar erasmus@biruni.edu.tr adresine e-posta ile ya da Genel Sekreterlik -1 katta bulunan Uluslararası İlişkiler Ofisine elden iletilmesi gerekmektedir. Geç ve eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Üniversitemize tahsis edilen hibenin etkin bir şekilde kullanılması hedeflendiğinden, başvurular Türk Ulusal Ajans’ının önerileri doğrultusunda belirlenen kriterler kullanılarak, Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Başvuruların hibe değerlendirmesi için sıralanmasında:

• Üniversitemizde 1 (bir) yıllık kıdeme sahip olmak, (Başvuru olmaması halinde diğer adaylar değerlendirilir.)
• 1 (bir) yıl kıdem sonrası her tamamlanan yıl için +5 puan,
• Personelin ilk kez faaliyete katılıyor olması halinde +5 puan,
• Engelli personel (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) önceliklidir.
• Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklidir.
• Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan personel önceliklidir.

Dileyen personel, Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibe Miktarı Detayları İçin Tıklayınız.