International Students

ADMISSION REQUIREMENTS FOR PROSPECTIVE STUDENTS

International students who have already earned a high school diploma equivalent to a Turkish High School Diploma, and who meet the requirements specified by the University, can apply for the international student quota in order to pursue an undergraduate and/or postgraduate program offered at Biruni University.

Please click here for country-specific entry requirements.

Please note that admissions depend on a first-come first-serve basis and no further admissions can be accepted once the limit has been reached.

Application dates and deadlines will be announced on the University website for each academic year.

Tuition Fees

The list for the tuition fees of 2019-2020 academic year ENG TR

Biruni University Bank Account Information

The Tuition fee may be paid or transferred to the bank account below and the bank receipt should be presented along with the other documents.

Bank name: DENİZBANK.

Branch Name: BAHÇELİEVLER

Account Name: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

IBAN No: TR57 0013 4000 0099 8970 3000 05

 

Please state: Reason of payment – Application Fee, Name, Surname and passport number


ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN GİRİŞ KOŞULLARI

Türk Lise Diploması denkliğine sahip olan ve Üniversite tarafından belirlenen koşulları karşılayan Yabancı Öğrenciler, Biruni Üniversitesi tarafından sunulan lisans ve/veya lisansüstü programlara, atanan Yabancı Uyruklu Öğrenci kadrosu dâhilinde başvurabilirler.

Lütfen ülkeler bazında giriş koşullarını görüntülemek için buraya tıklayınız.

Öğrenci değerlendirmeleri “ilk gelene ilk hizmet esası” göz önünde bulundurularak yapıldığından, Yabancı Öğrenci kadrosunun dolması durumunda değerlendirme yapılmamaktadır.

The teaching language for each Faculty is Turkish, except for the Engineering and Natural Sciences Faculty. The teaching language for the departments listed under this faculty is English, therefore there are different requirements for entry. In order for a prospective student to be assessed for admission to departments listed under Faculties with teaching language in Turkish, they must have;

 1. a) A TÖMER certificate or a document showing that the student has successfully completed a Turkish language course (for Faculties excluding Engineering and Natural Sciences).
  b) A document stating that the student has received his/her high school education in a country where Turkish is an official spoken language.
  c) A document stating that the student has successfully finished the Turkish preparatory program in another University.

In order for a prospective student to be assessed for admission to departments listed under the Engineering and Natural Sciences Faculty, they must have*;

 1. 75 out of 120 in TOEFL (IBT)

 

*The language proficiencies of prospective students who have been granted admission to Engineering and Natural Sciences departments, are tested with Language Proficiency exams held at the beginning of each academic year. Those students who have obtained a sufficient score, carry on to the first year of their studies, whereas those who have failed, are subject to a year of English Preparatory classes. Students who have obtained at least the minimum from the English proficiency exams listed above, are exempt from a year of English preparatory and of the English proficiency exam held at the beginning of each academic year.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümleri dışındaki bütün Fakülte bölümlerinin öğretim dili Türkçedir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin öğretim dili İngilizce olduğundan, giriş koşulları farklıdır. Yabancı uyruklu bir aday öğrencinin öğretim dili Türkçe olan Fakülte bölümlerine başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için;

 1. Öğrencinin Türkçe dil kursunu başarıyla tamamladığına dair bir sertifikaya, ya da TÖMER sertifikasına sahip olması (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dışındaki bütün Fakülteler).
  b) Öğrencinin lise eğitimini Türkçe’nin resmi dil olarak Kabul edildiği bir ülkede tamamladığına dair belgeye sahip olması
  c) Öğrencinin başka herhangi bir Üniversitede Türkçe hazırlık programını başarıyla tamamladığına dair bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu bir aday öğrencinin öğretim dili İngilizce olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bölümlerine başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için*;

 1. TOEFL (IBT)’den 120 üzerinden 75

 

*Mühendislik ve Doğa Bilimleri bölümlerine kayıt hakkı kazanan adayların yabancı dil bilgileri, akademik yılın başında yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile ölçülür. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler 1. sınıfa devam ederler. Yeterli puanı alamayan öğrenciler ise 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okurlar. Aşağıda belirtilen uluslararası sınavlarda yeterli puanları alan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutularak tutulurlar.