The Student Residence Permit

STUDENT RESIDENCE PERMIT APPLICATION PROCESS
Öğrenci İkamet İzni Başvuru Süreci

“Residence Permit Document” is a document you are required to obtain in cases where you have entered into Turkey in a legal way and you do not have any other kind of legal stay right.
“İkamet İzin Belgesi” ülkemize yasal yollarla giriş yapmış olmanız kaydıyla ve ülkemizde başka bir yasal kalış hakkına sahip olmamanız durumunda temin etmeniz gereken bir belgedir.

You may start your residence permit application process by filling in the application form at https://e-ikamet.goc.gov.tr/
İkamet izni başvuru sürecini https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresindeki başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz.

How to apply for a residence permit?
İkamet izni başvuru nasıl yapılır?

You can get detailed information from the informative videos at http://www.goc.gov.tr/ about how you can apply for a residence permit and you can also call YİMER 157
İkamet izni başvurusunu nasıl yapacağınıza ilişkin
http://www.goc.gov.tr/ adresinde bulunan bilgilendirme videolarından detaylı bilgi edinebileceğiniz gibi tüm soru ve sorunlarınız hakkında YİMER 157’i (Yabancılar İletişim Merkezi) de ücretsiz olarak arayabilirsiniz.

The steps  you need to follow are described below:
İzlemeniz gereken yollar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 1. Following your enrollment at our University, you are required to fill in the first application field for “Student Residency Permit” on the system. https://e-ikamet.goc.gov.tr/
  Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra
  https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinde bulunan e-ikamet sekmesinde “Öğrenci İkamet İzni” ilk başvuru alanını doldurmalısınız.
 2. After filling in the application form, you are required to print and sign it.
  Başvuru formunu doldurduktan sonra çıktısını alıp imzalamalısınız.
 3. It is necessary to go to the Provincial Migration Administration with the necessary documents at the date and time of the appointment.
  Randevu günü ve saatinde İl Göç İdaresi’ne gerekli evraklarla birlikte gidilir.

 

Required Documents
İstenen Belgeler

  1. Application Form: This form is created by e-residence system when residence permit application is completed.
   Bu form e-ikamet sistemi üzerinden ikamet izni başvurusu tamamlandığında sistem tarafından oluşturulur.
  2. Original of your Passport and its copy.
   Pasaport aslı ve fotokopisi
  3. 4 Photos
   4 fotoğraf
  4. Valid health insurance
   Geçerli sağlık sigortası
  5. Student certificate
   Öğrenci Belgesi
  6. Residence Permit Card fee receipt: Amount of card fee is included in your residence permit application form. You are required to add the receipt to your application documents after making your payment at the tax offices.
   İkamet izni kart bedeli makbuzu: Kart bedeli miktarı ikamet izni başvuru formunuzda yer almaktadır. Bu bedeli vergi dairelerinden birine yatırabilirsiniz.

Note: In order to make this payment, you must first obtain the tax number from the Tax Office.

Bu ödemeyi yapabilmek için önce Vergi Dairesi’nden vergi numarası almanız gerekmektedir.